Polityka finansowania działalności
Fundacji Rafała Trzaskowskiego ("Fundacja")

Niniejsza Polityka finansowania Fundacji („Polityka”) ma na celu uregulowanie zasad przejrzystego oraz zgodnego z prawem finansowania działalności Fundacji Rafała Trzaskowskiego („Fundacja”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Melomanów 10 lok. 4, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859302, posługującą się NIP 5213908200. Polityka ta określa zasady, w szczególności zasady i warunki przyjmowania darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz uzyskiwanie dochodów z innych źródeł (dalej jako „Darowizna” lub „Darowizny”) od osób fizycznych lub osób prawnych („Darczyńców”), zgodnych ze statutem Fundacji.

 1. Fundacja będzie przestrzegać zasad niniejszej Polityki i oczekuje tego również od swoich Darczyńców.
 2. Fundacja dba o dobre imię Darczyńców i wypełnia ich wolę w zakresie realizacji celów na jaki dokonano Darowizny.
 3. Fundacja dąży do tego, aby baza Darczyńców była zróżnicowana i aby największy Darczyńca nie stanowił więcej niż 20 procent rocznego budżetu Fundacji.
 4. Fundacja nie przyjmuje dotacji lub innych form finansowania od partii politycznych.
 5. Fundacja sporządza i udostępnia do wiadomości publicznej, w szczególności na stronach internetowych Fundacji, swoje roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o źródłach finansowania.
 6. Dokonywanie Darowizn musi być zgodne z zasadami określonymi w przepisach szczególnych, w tym w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [Dz. U. 2018 poz. 72 ze zm.].
 7. Fundacja jest instytucją niezależną od swoich Darczyńców, w szczególności Fundacja nie uczestniczy w działaniach lobbingowych na rzecz lub w imieniu swoich Darczyńców.
 8. Darowizny przyjmowane są na rachunek bankowy Fundacji w formie jednorazowych przelewów i/lub regularnych zleceń wpłat, w obu przypadkach do wysokości 20.000,- złotych w skali roku kalendarzowego. Dokonywanie Darowizn jest również możliwe za pośrednictwem systemu płatności online PayU, w formie jednorazowych przelewów oraz regularnych zleceń wpłat, w obu przypadkach do wysokości 20.000,- złotych w skali roku kalendarzowego.
 9. Darowizny od Darczyńców będących osobami fizycznymi w łącznej kwocie powyżej ww. kwoty oraz Darowizny od Darczyńców będących osobami prawnymi (niezależnie od wysokości) przyjmowane są pod warunkiem zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy darowizny, w ciągu 30 dni od daty ostatniego przelewu lub wpłaty. W przypadku braku zawarcia takiej umowy Fundacja zwraca Darowiznę na rachunek bankowy Darczyńcy – w ciągu 7 dni od upływu terminu 30 dni na zawarcie pisemnej umowy darowizny.
 10. W opisie przelewu niezbędne jest podanie celu Darowizny tj. „darowizna na cele statutowe” wraz z dopiskiem „zgodnie z Polityką Finansowania Fundacji”. Możliwe jest też wskazanie konkretnego programu lub projektu Fundacji, na który przeznaczona jest Darowizna.
 11. W przypadku realizacji przelewu i/lub zleceń wpłat bez podania tytułu przelewu o treści wskazanej w ustępie 11, lub w inny sposób, naruszający niniejszą Politykę, Fundacja zastrzega sobie prawo zwrotu Darowizny na rachunek bankowy Darczyńcy – w ciągu 30 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunek bankowym Fundacji.
 12. Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Darowizny lub jej zwrotu, jeżeli przyjęcie Darowizny, w opinii Zarządu Fundacji, naruszałoby dobre imię Fundacji.
 13. Reklamacje dotyczące Darowizn należy składać na piśmie do Fundacji, na adres siedziby lub za pośrednictwem e-mail: kontakt@ruchwspolnapolska.pl. Odpowiedź na reklamację nastąpi w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.
 14. Dane osobowe osób dokonujących Darowizn na rzecz Fundacji są przetwarzane w celach związanych z obsługą płatności oraz sporządzaniem i przetwarzaniem dokumentacji księgowej i sprawozdawczej przez Fundację oraz podmioty pośredniczące w realizacji płatności elektronicznych, zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z Polityką Prywatności Fundacji.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności