Z

Z dużym niepokojem przyjąłem niezręczne zabiegi dyplomatyczne polskiego rządu, grożącego Unii Europejskiej wetem podczas prac nad budżetem europejskim. Dlatego w listopadzie wraz z prezydentami Unii Miast Polskich wystosowaliśmy apel do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie Funduszu Odbudowy i Wieloletnich Ram Finansowych.

Zwróciliśmy Premierowi uwagę na konieczność jak najszybsze wypracowania kompromisu na poziomie europejskim i zapewnienia, by środki z funduszy unijnych były przekazywane bezpośrednio do miast i powiatów.

Wspólnie ze środowiskiem samorządowców zorganizowaliśmy także akcję wywieszania flag Unii Europejskiej na ulicach polskich miast jako akt sprzeciwu wobec ewentualnego weta dotyczącego budżetu unijnego.  Zainicjowaliśmy również list protestacyjny polskich i węgierskich miast w tej sprawie, pod którym podpisał się także burmistrz Budapesztu Gergely Karacsony.

Zobaczcie, jak polskie miasta i powiaty protestowały wobec możliwości odebrania im funduszy unijnych przez nieudolne negocjacje PiS z ciałami unijnymi.